23250-23170
 
Καλάθι: (0)
ΣΚΟΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ LAFET
ΣΚΟΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ LAFET

ΣΚΟΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ LAFET

Τιμή: 64,99 €
Κωδικός: HL-812
Περιγραφή προϊόντος
*Ισχυ?ς: 800w *Ενεργειακη?ς κλα?σης Α+ *Μα?κρος καλωδι?ου: 5m *Διακο?πτης ελε?γχου ταχυ?τητας *Ανοξει?δωτος ρυθμιζο?μενος τηλεσκοπικο?ς σωλη?νας *Συμπεριλαμβα?νεται αξεσουα?ρ διπλη?ς χρη?σης: βου?ρτσα και ακροφυ?σιο για γωνι?ες Με?γιστη χωρητικο?τητα: 2 lt *Επι?πεδο Θορυ?βου: 80 db *Περιστρεφο?μενο πε?λμα με ροδα?κια και με επιλογη? χρη?σης σε δα?πεδο η? χαλι? *Πε?λμα κατα?λληλο για τρι?χες κατοικιδι?ων *Ε?νδειξη αλλαγη?ς σακου?λας *Πενταπλο? συ?στημα φι?λτρων
Προϊόντα που ίσως σας ενδιαφέρουν
Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας